SUSTAINION GROUP

Investerar i teknikbolag
för en säker och hållbar framtid

Sustainion Group är en industrikoncern som investerar i bolag med hållbara teknologier och som arbetar i framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Verksamheten bedrivs i fyra dotterbolag; EHC Teknik AB, EnviroClean Sweden AB, Elpro i Alingsås AB och EWF Eco AB. Koncernchef och CFO finns i moderbolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet (SUSG) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

EHC TEKNIK AB

EHC Teknik är verksamt inom miljöteknik till fordon samt logistik- och entreprenadmaskiner. EHC har sin verksamhet i Partille och utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning. Bolaget bedriver även försäljning via dotterbolag i Tyskland och Belgien. Verksamheten grundades 1983 och var då det första företaget i världen att tillverka partikelfilter för tillfällig körning inomhus. Bolaget ägs till 100% av Sustainion Group.

ENVIROCLEAN SWEDEN AB

EnviroClean Sweden är bolaget vars verksamhet en gång var starten till Opus Group. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer avgasanalysinstrument till världsmarknaden för bilverkstäder och bilbesiktningsstationer. EnviroClean har kontor och montering i Billdal, försäljning via dotterbolag i Tyskland samt dotterbolag i Kina med en egen fabrik för produktion av komponenter. Bolaget ägs till 100% av Sustainion Group.

ELPRO I ALINGSÅS AB

Elpro är verksamt inom avancerade automationslösningar. Med lång erfarenhet, starkt kundfokus och ett tydligt hållbarhetsfokus har man skapat en etablerad position på marknaden. I rymliga och fräscha lokaler står Elpro redo att skala upp verksamheten med befintliga och nya kunder. Verksamheten ligger längs med E20 strax utanför Alingsås. Bolaget ägs till 60,5% av Sustainion Group.

EWF ECO AB

EWF Eco är marknadsledande för smart sophantering, återvinning och belysning i det publika rummet i Norden. Bolaget är återförsäljare av Bigbelly med över 7000 aktiva enheter, en smart uppkopplad soptunna som är solcellsdriven och komprimerar soporna på plats. Bolaget erbjuder även det säkra laddskåpet ECO Charge för bl.a. elcykelbatterier samt smart uppkopplad belysning för offentlig miljö genom dotterbolaget Leading Light AB. EWF Eco ägs till 100% av Sustainion Group.

STYRELSE

SUSTAINION GROUP

Magnus Greko, f. 1963.
Styrelseordförande, invald 2021.

Grundare och tidigare koncernchef i Opus Group AB som var ett noterat bolag på Stockholmsbörsen och som driver bilprovningsanläggningar i större delen av världen. Sedan Opus köptes ut från börsen i början av 2020 driver Magnus en egen investeringsverksamhet i bl.a. AB Krösamaja tillsammans med Jörgen Hentschel, medgrundare i Opus och tidigare VD i EnviroClean. Magnus och Jörgen har en mycket stor erfarenhet och kunskap om teknologi och marknad för både EHC och EnviroClean.

Carl Schneider, f. 1959.
Styrelseledamot och tidigare styrelseordförande, invald 2005.

Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom AB 1988 där Carl arbetade som VD fram till 2003. Viking Telecom var noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Carl har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och investerare i ett antal mindre bolag främst med fokus på bolag med tekniska produkter och lösningar. Har ett eget investment- och konsultbolag, Jovitech Invest AB.

Göran Nordlund, f. 1958.
Styrelseledamot, invald 2021.

Göran driver sedan 20 år tillbaka egen investeringsverksamhet via det egna bolaget, Fore C Investment. Han har investerat, och varit aktiv styrelseordförande, i ett flertal entreprenörsledda bolag som via organisk och förvärvsdriven tillväxt över tid blivit stora noterade bolag. Exempelvis Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB, Transtema Group AB, etc.

Henrik Pålsson, f. 1959.
Styrelseledamot, invald 2021.

Henrik är entreprenör med ett flertal ledande positioner inom västsvenskt näringsliv. Senast drev Henrik CM Hammar AB, ett världsledande bolag inom sjösäkerhet. Sedan försäljningen av CM Hammar arbetar Henrik i en egen investeringsverksamhet.

Anna Skarenhed, f. 1974.
Styrelseledamot, invald 2024.

Anna är maskiningenjör från Chalmers och har en lång erfarenhet inom Engineering Services, där hon har arbetat på bolag som Semcon, EDAG och Capgemini Engineering. Hon har en bred erfarenhet från en rad olika branscher och har arbetat mycket med verksamhetsutveckling både som säljchef och VD. Idag arbetar hon som leveransansvarig för Capgemini Engineerings nordeuropeiska projektportfölj.

Ewa Linsäter, f. 1970.
Styrelseledamot, invald 2021.

Ewa är ekonom och har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet i botten. Hon startade sin karriär som revisor hos PWC för att därefter arbeta som CFO/business controller bland annat i Ernströmgruppen AB, säkerhetsbolaget Gunnebo och Reac Group, en bolagsgrupp inom Latour Industries. Idag arbetar Ewa som CFO på Elos Medtech Group.

Kontakt

SUSTAINION GROUP

SUSTAINION GROUP AB
Uggledalsvägen 45
SE-427 40 Billdal
ORGANISATIONSNUMMER
556405-9367

 

LEI-KOD
5493002GB8QIJF38J327
EPOST
info@sustainion.se

 

TELEFON
+46 31 788 66 80