SUSTAINION GROUP

Investerar i teknikbolag
för en säker och hållbar framtid

Sustainion Group är en industrikoncern som investerar i bolag med hållbara teknologier och som arbetar i framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Idag består koncernen av fem dotterbolag; Vindico Security AB, EHC Teknik AB, EnviroClean Sweden AB, Elpro i Alingsås AB och EWF Eco AB. Sustainion har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB. Koncernchef och CFO-funktion ligger i moderbolaget medan verksamheterna bedrivs i dotterbolagen. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet (SUSG) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

VINDICO SECURITY AB

Vindico Security är en ledande leverantör av säkra laddskåp för elcykelbatterier, datorer, mobiltelefoner och läsplattor. Vindicos konkurrenskraft är baserad på förmågan att snabbt anpassa och utveckla sina lösningar efter kundernas behov. Verksamheten grundades 2005 och bedrivs idag i Billdal.

EHC TEKNIK AB

EHC Teknik är verksamt inom miljöteknik till fordon samt logistik- och entreprenadmaskiner. EHC har sin verksamhet i Partille och utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning. Verksamheten grundades 1983 och var då det första företaget i världen att tillverka partikelfilter för tillfällig körning inomhus.

ENVIROCLEAN SWEDEN AB

EnviroClean Sweden är bolaget vars verksamhet en gång var starten till Opus Group. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer avgasanalysinstrument till världsmarknaden för bilverkstäder och bilbesiktningsstationer. EnviroClean har kontor och montering i Billdal samt dotterbolag i Kina med en egen fabrik för produktion av komponenter.

ELPRO I ALINGSÅS AB

Elpro, ägt till 51% av Sustainion Group, är verksamt inom avancerade automationslösningar. Med lång erfarenhet, starkt kundfokus och ett tydligt hållbarhetsfokus har man skapat en etablerad position på marknaden. I nya lokaler står Elpro redo att skala upp verksamheten med befintliga och nya kunder. Verksamheten ligger längs med E20 strax utanför Alingsås.

EWF ECO AB

EWF Eco är marknadsledande för smart sophantering och återvinning i det publika rummet i Norden. Bolaget är återförsäljare av Bigbelly med 6000 aktiva enheter, en smart uppkopplad soptunna som är solcellsdriven och komprimerar soporna på plats. Bolaget har även andra produkter inom segmentet och jobbar aktivt med att bredda produktportföljen.

ESITE POWER SYSTEMS AB

eSite, ägt till 4,9 % av Sustainion Group, är ett ledande bolag inom kraftförsörjning av mobilmaster i länder/regioner med instabil elförsörjning där man med sin produkt bl.a. halverar dieselförbrukningen i befintlig kraftförsörjning med dieselgeneratorer.

STYRELSE

SUSTAINION GROUP

Magnus Greko, f. 1963.
Styrelseordförande, invald 2021.

Grundare och tidigare koncernchef i Opus Group AB, idag affärsutvecklingschef inom samma koncern. Opus Group var ett noterat bolag på Stockholmsbörsen som driver bilprovningsanläggningar i större delen av världen. I samband med att Opus köptes ut från börsen i början av 2020 tog Magnus en annan roll i Bolaget och driver nu även en egen investeringsverksamhet i bl.a. AB Krösamaja tillsammans med Jörgen Hentschel, medgrundare i Opus Group och tidigare VD i EnviroClean. Magnus och Jörgen har en mycket stor erfarenhet och kunskap om teknologi och marknad för både EHC och EnviroClean.

Carl Schneider, f. 1959.
Styrelseledamot och tidigare styrelseordförande, invald 2005.

Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom AB 1988 där Carl arbetade som VD fram till 2003. Viking Telecom var noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Carl har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och investerare i ett antal mindre bolag främst med fokus på bolag med tekniska produkter och lösningar. Har ett eget investment- och konsultbolag, Jovitech Invest AB.

Göran Nordlund, f. 1958.
Styrelseledamot, invald 2021.

Göran driver sedan 20 år tillbaka egen investeringsverksamhet via det egna bolaget, Fore C Investment. Han har investerat, och varit aktiv styrelseordförande, i ett flertal entreprenörsledda bolag som via organisk och förvärvsdriven tillväxt över tid blivit stora noterade bolag. Exempelvis Opus Group AB, Hexatronic Group AB, Cellink AB, Transtema Group AB, etc.

Henrik Pålsson, f. 1959.
Styrelseledamot, invald 2021.

Henrik är entreprenör med ett flertal ledande positioner inom västsvenskt näringsliv. Senast drev Henrik CM Hammar AB, ett världsledande bolag inom sjösäkerhet. CM Hammar såldes för 6 år sedan och sedan dess har Henrik arbetat i en egen investeringsverksamhet.

Brodde Wetter, f. 1977.
Styrelseledamot, invald och tillträdd VD 2021.

Brodde är entreprenör och tidigare VD och koncernchef i flera företag. Senast var Brodde medgrundare och VD i Add Health Media där han var verksam i 9 år. Innan dess var Brodde verksam i Vasasensor AB, ett sensorteknikbolag som han grundade inom Chalmers Entreprenörsskola. Brodde drev Vasasensor i 8 år. Brodde är både Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Ewa Linsäter, f. 1970.
Styrelseledamot, invald 2021.

Ewa är ekonom och har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet i botten. Hon startade sin karriär som revisor hos PWC för att därefter arbeta som CFO/business controller bland annat i Ernströmgruppen AB, säkerhetsbolaget Gunnebo och Reac Group, en bolagsgrupp inom Latour Industries. Idag arbetar Ewa som CFO på det börsnoterade bolaget Elos Medtech Group.

Kontakt

SUSTAINION GROUP

SUSTAINION GROUP AB
Uggledalsvägen 45
SE-427 40 Billdal
ORGANISATIONSNUMMER
556405-9367

 

LEI-KOD
5493002GB8QIJF38J327
EPOST
info@sustainion.se

 

TELEFON
+46 31 788 66 80